Дейността на Хотели и Ресторанти VISTA GROUP е насочена изключително към задоволяване на изискванията на клиентите за подслон храна и развлечения.

Утвърденото добро качество е гарант за нашите клиенти. Професионализмът на екипите, които работят в хотел – ресторант Сливен, хотел – ресторант Котел, почивна станция „Родопите” в Старозагорски минерални бани. тяхното стратегическо местоположение и добрата практика са предпоставка за избора на клиента.

В центъра на цялата дейност стои клиента и усилията са насочени към създаване на уют, комфорт и приятно пребиваване.